Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Hải sản Bình Minh
Công ty TNHH Hải sản Bình Minh
SUNRISE SEAFOOD CO., LTD
291 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
TỈNH PHÚ YÊN
CB, XK
+84 257 3841584
+84 257 3841584
bmtuna@yahoo.com; trandungsh@gmail.com; bmtunatuyan@gmail.com
www.canguphuyen.com; www.sunrise-seafood.vn
DL 638
HACCP, FDA 12538579992
Cá ngừ nguyên con tươi ướp lạnh; cá ngừ, cá cờ gòn, cá dũa, cá mắt ngọc, cá thu…