Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật
DUONG NHAT CO.,LTD
117 – 119 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Xử lý nước thải, xử lý nước cấp
(+84) 28 39 49 19 64
(+84) 28 39 49 19 66
mail@duongnhat.com.vn ; hoangtung@duongnhat.com.vn;
www.duongnhatcom.vn
ISO 9001:2015