Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN XNK MINH CHÂU
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN XNK MINH CHÂU
MINH CHAU CO.,Ltd
Ấp 7, xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau
CÀ MAU
HV CHÍNH THỨC
(+84) 780 3562079
(+84) 780 3582079
minhchauseafood@vnn.vn
www.minhchauseafood.com.vn
DL 424
HACCP
Tôm, mực đông lạnh