Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP CB TS VÀ THỰC PHẨM THÀNH HẢI
CÔNG TY CP CB TS VÀ THỰC PHẨM THÀNH HẢI
THANH HAI FOOD AND SEAFOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
25, Đường số 1, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chế biến, Xuất khẩu
84 28 37541397
84 28 37541396
thanhhai04@vnn.vn; thanhhaifishco@gmail.com; vqt05@vnn.vn
www.thanhhaifoods.com
DL 346
HACCP
Cá biển, mực, bạch tuộc, thực phẩm phối chế, sản phẩm khác