Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS VIỆT NAM
BUREAU VERITAS VIETNAM LTD
4.4A & 4.5B Lầu 4, Tòa nhà Etown 1, 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp. HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HV LIÊN KẾT
84 28 38122196
84 28 38127038
bvmarketing@vn.bureauveritas.com
www.bureauveritas.com
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 và OHSAS 18001:2008
Thử nghiệm, kiểm tra hàng hóa, định giá tài sản, kiểm toán, đào tạo...