Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY SGS VIỆT NAM TNHH
CÔNG TY SGS VIỆT NAM TNHH
SGS VIETNAM LIMITED
Lầu 8, Tòa nhà Báo Người Lao Động, 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3, TP.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Dịch vụ
84 903710168
84 28 39351921
sgs.vietnam@sgs.com; thoi.nguyen@sgs.com; truong.mach@sgs.com; thao.le@sgs.com
www.sgs.com
ISO 9000:2008, ISO 17020:2012, ISO 17025:2005
Giám định, Thẩm tra, Thử nghiệm và Chứng nhận