Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA
CÔNG TY CP XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA
KHASPEXCO
số 50 – Võ Thị Sáu – phường Vĩnh Trường – Nha Trang – Khánh Hòa
KHÁNH HÒA
Chế biến, xuất khẩu, dịch vụ
84 258 3881161
84 258 3881675
khaspexco@dng.vnn.vn
khaspexco.com.vn
DL 191, DL 210
HACCP
Tôm, cá biển, mực - bạch tuộc đông lạnh, hàng khô …