Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG
CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG
CUU LONG SEAPRO
36 Bạch Đằng, Phường 4, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
TRÀ VINH
HV CHÍNH THỨC
84 294 3852321
84 294 3852078
lett@cuulongseapro.vn;cuulongseapro@hcm.fpt.vn; tttan@cuulongseapro.vn
cuulongseapro.vn
DL 31, DL 326
HACCP, BRC, ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025, BAP/ACC, SGC
Tôm đông lạnh và các mặt hàng giá trị gia tăng từ tôm đông lạnh