Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN
SEANAMICO
KV1, K.3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
CÀ MAU
HV CHÍNH THỨC
84 290 3877146/3876223
84 290 3877247/38766440
sales@seanamico.com.vn
www.seanamico.com.vn
DL 29, DL 230
ISO9001: 2008, HACCP, GMP, SSOP, BRC, HALAL, Chứng nhận tôm sinh thái
Tôm sú