Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủy sản Thanh Đoàn
Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủy sản Thanh Đoàn
THADIMEXCO
Số 01A, đường Trường Phùng Xuân, Phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Cà Mau
CB, XK
+84 29 0382 8953
+84 29 0381 5166
sales.cam@thadimexco.com; vohung68@thadimexco.com
www.thadimexco.com
DL 391
HACCP, GMP, BSCI, BRC, ASC, HALAL, IFS, ISO 14000:2015
Tôm sú, tôm hùm, tôm thẻ chân trắng đông lạnh, tôm GTGT