Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Thương mại Vận Tải và Chế biến Hải sản Long Hải
Công ty Cổ phần Thương mại Vận Tải và Chế biến Hải sản Long Hải
LONG HAI CO., JSC
Thôn Tiền Phong, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
THANH HÓA
CB, XK
84 237 3615811
84 237 3616575
longhaisurimi999@gmail.com
longhaiseafood.com.vn
DL 508
HACCP
Surimi, cá khô fillet, bột cá