Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất Nhập khẩu Kiên Cường
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất Nhập khẩu Kiên Cường
KIEN CUONG SEAFOOD
Khu Cảng cá Tắc Cậu, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang
KIÊN GIANG
Chế biến, xuất khẩu
84 297 3616777
84 297 3617474
kiencuong@kiencuongseafood.com; bathong@kiencuongseafood.com
kiencuongseafood.com.vn
DL 409
HACCP, ISO 9001:2000, BRC
Tôm, mực, bạch tuộc đông lạnh