[Video] Xuất khẩu tôm chủ động thay đổi để hội nhập

Với chính sách cam kết xóa bỏ thuế quan, Hiệp định TPP được coi là hiệp định của thế kỷ 21 dự báo sẽ mang nhiều cơ hội hơn cho XK tôm Việt Nam. Đón đầu lợi thế này, ngành nuôi tôm Việt Nam đã tự chủ động sẵn sàng hội nhập ngay từ khi hiệp định TPP chưa được ký kết.