[Video] Quảng Ngãi: Người nuôi tôm nói không với kháng sinh

Người nuôi tôm huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng chế phẩm sinh học áp dụng vào nuôi tôm và nói không với kháng sinh. Từ đó cho kết quả khả quan, sản phẩm xuất ra thị trường đều là những sản phẩm sạch, nông dân có thu nhập cao.