[Video] Phát triển công nghiệp tôm

6 tháng đầu năm, lần đầu tiên ngành nông nghiệp tăng trưởng âm do tác động của thiên tai. Sáu tháng cuối năm với quyết định không thay đổi mục tiêu tăng trưởng cả năm, ngành nông nghiệp xác định, tôm là mặt hàng có nhiều lợi thế và dư địa để bù đắp cho thiệt hại của trồng trọt. Tính từ đầu năm đến nay, Bộ NN và PTNT đã tổ chức 6 cuộc họp bàn về tôm nước lợ. Mục tiêu 6 tháng cuối năm, ngành tôm phải đạt 680 nghìn tấn, tương đương 1 triệu tấn thóc. Để tôm có thể lấy lại tăng trưởng cho nông nghiệp, để tôm có thể trở thành một ngành công nghiệp từ 8-10 tỷ USD sẽ còn rất nhiều việc phải làm...