[Video] Thượng viện Mỹ bác bỏ chương trình giám sát cá da trơn

Ngày 25/5/2016, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết hủy bỏ Chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Đây là chương trình mang tính bảo hộ mậu dịch cao không chỉ gây thiệt hại cho ngành XK thủy sản Việt Nam mà còn làm giảm nguồn cung vào thị trường Mỹ và có thể khiến người tiêu dùng Mỹ phải mua cá đắt hơn.