[Video] Phỏng vấn Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Hoa Kỳ

Để tìm hiểu thêm thông tin về quy định về việc giám sát cá da trơn NK vào thị trường Mỹ, Đài THVN đã có cuộc phỏng vấn với ông John P.Connelly - Chủ tịch Hội Công nghiệp Cá QG Hoa Kỳ vào ngày 8/12/2015.