[Video] Việt Nam nỗ lực khắc phục thẻ vàng thủy sản

Sau 2 năm triển khai nhiều giải pháp, các cảng cá đã có một sự chuyển biến khi thực hiện cả 2 chức năng quản lý tàu cá ra vào và xác nhận nguồn gốc hải sản khai thác. Hạ tầng nghề cá là một trong những yếu tố quyết định việc hoàn thiện 9 tiêu chí do Ủy ban châu Âu đề ra trong quy định chống khai thác, đánh bắt bất hợp pháp. Trong điều kiện hạ tầng còn hạn chế, đây là công việc không hề đơn giản.