[Video] Việt Nam nỗ lực khắc phục thẻ vàng

Việt Nam đã có 2 năm triển khai nhiều giải pháp để khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản. Nhiều tồn tại của nghề cá nhân dân đã dần dần thay đổi theo hướng nghề cá hiện đại và có trách nhiệm. Hàng nghìn tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Từ năm ngoái đến nay Việt Nam đã không còn tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển các nước quốc đảo Thái Bình Dương. Từ 5- 13/11/2019, đoàn thanh tra của EC sẽ sang và làm việc để có những đánh giá về khả năng Việt Nam có gỡ được thẻ vàng hay không. Không bị thẻ đỏ và bỏ thẻ vàng là mục tiêu số 1 trước mắt mà Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặt ra cho 28 tỉnh ven biển. Về lâu dài, tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng giảm khai thác, tăng nuôi trồng là hướng đi bền vững cả về kinh tế và môi trường. Nỗ lực khắc phục thẻ vàng không gì khác đó là tạo dựng một ngành kinh tế biển chủ động và bền vững.