[Video] Tích cực tháo gỡ thẻ vàng EC

Ngày 23/4, tròn 6 tháng Việt Nam bị Ủy ban châu Âu phạt thẻ vàng đối với hải sản khai thác. Sau 6 tháng, toàn ngành thủy sản đã vào cuộc, tập trung nguồn lực để nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng. Chúng ta chứng kiến sự vào cuộc của các cấp từ TW đến địa phương, đặc biệt là sự thay đổi nhận thức của ngư dân. Dự kiến trong tháng 5, Ủy ban châu Âu sẽ có chuyến khảo sát tại Việt Nam, tập trung chủ yếu vào truy xuất nguồn gốc hải sản, giám sát hành trình với tàu trên 90 CV. Do vậy, hành động cụ thể của bà con ngư dân là điều tiên quyết để EC xem xét trước khi ra quyết định.