[Video] Phát triển thủy sản bền vững

Cuối tháng 10/2017, Ủy ban châu Âu đã giơ thẻ vàng đối với hải sản NK từ Việt Nam vì những nỗ lực của Việt Nam chưa đủ để chống khai thác bất hợp pháp. Việt Nam có 6 tháng để khắc phục thiếu sót. Với những nỗ lực của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và cam kết đồng hành từ phía DN trong thời gian qua nhiều biện pháp khắc phục đã được thực hiện. Hy vọng trong vài ba tháng tới với sự chung tay này, Việt Nam sẽ khắc phục được những thiếu sót và đạt được mục tiêu thoát khỏi thẻ vàng của EU.