[Video] Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản

Đến thời điểm này, đã tròn 1 năm kể từ khi thủy sản Việt Nam bị nhận “thẻ vàng” từ EU. Các cơ quan của Chính phủ đang nỗ lực hết mình thực hiện các khuyến nghị của Liên minh châu Âu nhằm gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản.