[Video] Giải pháp hỗ trợ ngư dân không bị EU phạt thẻ

Với các cơ quan chức năng, bên cạnh quản lý chặt chẽ tàu cá xa bờ ngay từ khi xuất bến, thì việc quản lý theo mô hình tổ đội, kết hợp với trang bị các thiết bị định vị, hệ thống thông tin liên lạc sẽ biết được vùng hoạt động của ngư dân. Đây là căn cứ quan trọng trong truy xuất nguồn gốc thủy sản, đáp ứng tốt hơn các quy định của Liên minh châu Âu. Những gì mà ngư dân miền Trung và các cơ quan quản lý Nhà nước đang nỗ lực thực hiện cũng chính là giải pháp cụ thể của Việt Nam, nhằm xóa bỏ thẻ vàng mà Ủy ban Châu Âu (EC) đưa ra với mặt hàng thủy sản khi xuất khẩu vào thị trường này.