[Video] Điều kiện xuất khẩu hải sản Việt Nam sang châu Âu

Hội chợ Thủy sản Quốc tế vừa diễn ra tại Vương Quốc Bỉ là dịp để Việt Nam công bố việc đã làm và sẽ làm theo hướng đưa ngư nghiệp Việt Nam phát triển bền vững thân thiện với môi trường phù hợp với quy định của các nước nhập khẩu hải sản. Những thay đổi cũng là để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng châu Âu không chỉ đòi hỏi phải tươi ngon mà còn phải có nguồn gốc rõ ràng và quy trình sản xuất hợp pháp