Vẫn còn nhiều bất cập trong quy định về an toàn thực phẩm

Đại diện các DN thực phẩm hôm 30/06/2017 đã có cuộc thảo luận về những bất cập còn chưa được giải quyết trong dựa thảo sửa đổi nghị định 38/2012/NĐ-CP (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Những vướng mắc này làm tăng các chi phí bất hợp lý và tạo gánh nặng hành chính đối với DN). Theo quy định để làm 1 chiếc bánh cần 12 nguyên liệu, mỗi nguyên liệu sẽ mất 30 ngày xin giấy phép, tổng cộng mất gần 1 năm, đây là những vướng mắc từ nghị định 38 được các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội thảo An toàn thực phẩm từ quy định đến thực tiễn quản lý.