Nghị định 38 - Văn bản luật khiến DN bức xúc

Nghị định 38/2012 hướng dẫn luật an toàn thực phẩm đã ra đời từ năm 2012. Tuy nhiên đến nay đã 5 năm, nhiều bất cập về kiểm tra an toàn thực phẩm và công bố hợp quy cũng như công bố an toàn thực phẩm vẫn còn hành DN. Điều này đã gây khó khăn cho DN.