[Video] Thiếu lao động và đề xuất tăng khung giờ làm thêm

5 năm trước, thị trường lao động bổ sung 1 triệu người/năm, hiện chỉ còn 300 nghìn người/năm, hệ lụy là tình trạng thiếu lao động đang xảy ra với các DN trên cả nước. Để giải quyết tình trạng này, DN chỉ còn cách động viên công nhân tăng ca, và như thế là vi phạm luật lao động về giờ làm thêm ngày càng phổ biến. Việc này nên được giải quyết bằng cách tăng giờ làm thêm từ 300-400 giờ/năm ở 1 số ngành nghề và việc điều chỉnh này cần mang tính linh hoạt ở các DN gia công, sử dụng nhiều lao động