[Video] Nghịch cảnh thiếu lao động diễn ra quanh năm

Công nhân đến cửa nhà máy này đã có người chào mời sang nhà máy khác làm việc. Từ đầu năm tới nay, nhiều nhà máy đang gặp phải tình trạng phải đi tuyển công nhân bằng mọi cách vì thiếu lao động. Đây cũng là vấn đề mà Việt Nam sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Nếu như năm năm trước mỗi năm Việt Nam có thêm 1 triệu người lao động, thì bây giờ mỗi năm chỉ có khoảng 300 nghìn người tham gia thị trường lao động. Tình trạng thiếu lao động đang xảy ra với các DN trên cả nước, nhất là các nhà máy sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, điện tử hay thủy sản. Việc thiếu lao động không phải là mùa vụ nữa mà bây giờ đang diễn ra quanh năm.