[Video] Nâng tầm nông sản Việt

Ngành Nông nghiệp Việt Nam đã đi qua năm 2019 với không ít khó khăn. Tính đến tháng 10 của năm 2019, xuất khẩu nhóm nông sản chính vẫn giảm tới gần 8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018, thì khó có ai nghĩ tới cái đích 41 tỷ USD. Thế nhưng, tính đến hết năm 2019 kết quả đạt được là hơn 41,3 tỷ USD đã cho thấy những nỗ lực vượt bậc của hàng triệu nông dân và DN Việt Nam. Bài học rút ra đó là phải tìm giải pháp để nâng tầm nông sản việt. Minh chứng rõ nhất là từ câu chuyện con cá tra. Sau những tháng tăng trưởng âm thì đến tháng 11/2019, ngành cá tra Việt Nam đã nâng cao tiêu chuẩn và bứt phá về giá trị.