[Video] Giảm giờ làm việc, nên hay chưa?

Dự thảo Luật Lao động sửa đổi khi thảo luận có ý kiến là giảm giờ làm việc ở khu vực DN từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần với mục đích cải thiện tinh thần và sức khỏe người lao động. Tuy nhiên, Hiệp hội các DN phản ứng vì cho rằng giảm giờ làm sẽ là gánh nặng quá lớn với DN và ảnh hưởng đến sức hút đầu tư của Việt Nam. Vậy 48 giờ hay 44 giờ/tuần?