[Video] Xây dựng trang trại nuôi cá tra trình diễn công nghệ tiên tiến bền vững tại Việt Nam

Một nghiên cứu tiền khả thi đã được tiến hành trong năm 2011 bởi “Trung tâm chuyển giao Công nghệ Nuôi trồng thủy sản Việt Nam-Đan Mạch” – VIDATEC”. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng người nuôi cá tra có thể tăng lợi nhuận song song với việc giảm ô nhiễm môi trường và tiềm năng mở rộng qui mô nuôi cá tra ở Việt Nam. Được sự tài trợ của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã triển khai dự án “Xây dựng trang trại nuôi cá tra trình diễn công nghệ tiên tiến bền vững tại Việt Nam”. Xem thêm thông tin tại đây.