[Video] Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cá tra lớn thứ 3 của Việt Nam

Trong tháng 1/2016, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cá tra lớn thứ 3 của doanh nghiệp Việt Nam với giá trị xuất khẩu đạt trên 17 triệu USD tăng hơn 30% so với cùng kì.