[Video] Nhọc nhằn cá tra sang Mỹ

Việt Nam chỉ còn hơn 70 ngày để chuẩn bị cho Chương trình Giám sát cá da trơn vừa được Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo. Hoạt động XK cá tra Việt Nam sang thị trường này vốn đã khó khăn thì nay càng khó khăn hơn. Trong ngày 8/12/2015, VASEP cũng đã có cuộc họp với đại diện Hiệp hội Thủy sản Hoa Kỳ. Có thể thấy, sau mỗi phán quyết của Mỹ thì giá trị XK cá tra của Việt Nam lập tức bị ảnh hưởng và mức giảm cao nhất đã lên tới hơn 23%. Hiện nay, trước những quy định mới của Hoa Kỳ, nhiều DN XK cá tra và các chủ trang trại không khỏi lo ngại.