[Video] Giải pháp bền vững cho ngành cá tra

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành cá tra Việt Nam vẫn tăng trưởng khá, với kim ngạch XK đặt 1,6 tỷ USD, tức là tăng gần 7% so với năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của con cá tra hiện nay. Nếu có khung pháp lý thống nhất và liên kết một cách hiệu quả hơn thì con cá tra sẽ phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.