[Video] 45 cơ sở chế biến được phép xuất khẩu ca tra, basa sang Mỹ

Cơ quan Kiểm tra và An toàn thực phẩm - FSIS của Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa công nhận thêm 22 cơ sở chế biến cá tra, cá basa của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường này. Như vậy, cùng với 23 cơ sở trước đó, đến nay, có 45 cơ sở chế biến cá tra, cá basa được phép xuất khẩu sang Mỹ.