Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP

129/CV-VASEP
06/12/2021
VASEP
Ngày 06/12/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 129/CV-VASEP tới Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Bộ NN&PTNT (NAFIQAD), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP

Phúc đáp công văn số 1919/PTM-PC ngày 16/11/2021 của VCCI về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và đề nghị góp ý cho Dự thảo trên website của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD), trên cơ sở tổng hợp bước đầu ý kiến từ các DN hội viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có một số góp ý như sau:

1. Góp ý chung:

Hiệp hội nhất trí với việc cần thiết ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung một số Thông tư quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NNPTNT để phù hợp với  các quy định liên quan hiện hành cũng như phù hợp với điều kiện thực tế trong thực thi.

2. Góp ý chi tiết: cho một số điểm, khoản sửa đổi, bổ sung một số điểm, Khoản của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.

Hiệp hội trân trọng đề nghị VCCI tổng hợp và Quý Cục xem xét các góp ý nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý cho Dự thảo nhằm tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, không tạo ra các quy định hoặc thủ tục hành chính quá mức, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
1591/QLCL-CL1 30/11/2021 Công văn Công văn 1591/QLCL-CL1: đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc theo lệnh 248 và 249