Công văn 119/CV-VASEP: báo cáo và kiến nghị việc DN thuỷ sản tại nhiều Tỉnh không được hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP

119/CV-VASEP
01/11/2021
VASEP
Ngày 01/11/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 119/CV-VASEP tới Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên v.v báo cáo và kiến nghị việc DN thuỷ sản tại nhiều Tỉnh không được hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP

Một trong những nội dung quan trọng được các DN thuỷ sản cảm kích và hoan nghênh là Nghị quyết 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5), được Lãnh đạo Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn chi tiết tại văn bản số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021.

Theo đó, doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phầm từ thủy sản là nhóm đối tượng được Chính phủ hỗ trợ giảm tiền điện (đợt 5) thuộc “khách hàng sử dụng điện là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chi thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 2021”.

Trong 3-4 tuần vừa qua, nhiều DN thuỷ sản tại một số Tỉnh (An Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hoà, Bình Thuận…) phản ánh về văn phòng Hiệp hội sự bất bình do không được địa phương hỗ trợ giảm tiền điện đợt 5 theo quyết nghị tại NQ 97/NQ-CP và văn bản 5411/BCT-ĐTĐL kể trên. Lý do được hầu hết các cơ quan/cty ngành điện tại Tỉnh đưa ra là “tỉnh không thực hiện giãn cách xã hội TOÀN TỈNH theo chỉ thị 16/CT-TTg tại thời điểm ngày 25/8/2021”. Một ví dụ như là Tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu, lý do chỉ là vì “huyện Côn đảo” không thực hiện CT16 dù toàn bộ các khu vực còn lại của Tỉnh (trong đất liền) đều thực hiện giãn cách XH theo CT16 tại thời điểm 25/8/2021.

Các hỗ trợ và “tiếp sức” của Chính phủ cho DN vào lúc này là vô vùng có ý nghĩa, không chỉ về tinh thần mà đặc biệt cho các nỗ lực phục hồi sản xuất của cả ngành hàng. Bằng văn bản này, Hiệp hội xin báo cáo và kính đề nghị Phó Thủ tướng và Bộ trưởng xem xét chỉ đạo để các DN thuỷ sản được hưởng hỗ trợ theo chính sách giảm tiền điện tại công văn 5411/BCT-ĐTĐL cho tất cả các nhà máy, cơ sở sản xuất đặt tại các khu vực có thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, không bắt buộc là nằm trong tỉnh thành có giãn cách toàn tỉnh như thông tin bổ sung của các cơ quan/cty ngành điện.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP