Công văn 109/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Thông tư về TXNG, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo ATTP

109/CV-VASEP
09/09/2021
VASEP
Ngày 09/9/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 109/CV-VASEP tới Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản v.v Góp ý Dự thảo Thông tư về TXNG, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo ATTP

Phúc công văn 1114/QLCL-CL1 ngày 31/8/2021 của Quý Cục về góp ý Dự thảo Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo),  sua khi tham vấn ý kiến DN thành viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xin có ý kiến góp ý như sau:

I. Góp ý chung: Quy định chưa phù hợp với khu vực sản xuất quy mô nhỏ lẻ/cá nhân, hộ gia đình.

II. Góp ý chi tiết: 

1. Điều 2 của Dự thảo.

2. Điểm e, khoản 2, Điều 9 của Dự thảo.

3. Khoản 1, Điều 10 của Dự thảo

4. Khoản 2 Điều 12 và Khoản 3 Điều 13 của Dự thảo

5. Khoản 1 Điều 13 của Dự thảo

6. Điều 13 của Dự thảo.

7. Khoản 3 Điều 16 của Dự thảo.

8. Khoản 5 Điều 16 của Dự thảo.

9. Khoản 3 Điều 17 của Dự thảo

Hiệp hội trân trọng đề nghị Quý Cục xem xét các ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý Dự thảo nhằm đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với thực tiễn sản xuất và tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản nói riêng, cộng đồng sản xuất, kinh doanh thực phẩm nói chung.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP
1591/QLCL-CL1 30/11/2021 Công văn Công văn 1591/QLCL-CL1: đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc theo lệnh 248 và 249