SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
26/2020/CV-VASEP 29/02/2020 Công văn Công văn 26/2020/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông quy định danh mục các công việc nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi
19/2020/CV-VASEP 12/02/2020 Công văn Công văn 19/2020/CV-VASEP: đề xuất danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
22/2020/CV-VASEP 18/02/2020 Công văn Công văn 22/2020/CV-VASEP: đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông số 21/2018/TT-BNNPTNT
11/2020/CV-VASEP 09/01/2020 Công văn Công văn 11/2020/CV-VASEP: Báo cáo tình hình XK thủy sản Việt Nam sang Italia
08/2020/CV-VASEP 07/01/2020 Công văn Công văn 08/2020/CV-VASEP: các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN trong lĩnh vực Tài chính
07/2020/CV-VASEP 07/01/2020 Công văn Công văn 07/2020/CV-VASEP: các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN thủy sản trong lĩnh vực đầu xây dựng bản
06/2020/CV-VASEP 07/01/2020 Công văn Công văn 06/2020/CV-VASEP: các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN trong lĩnh vực GTVT
05/2020/CV-VASEP 07/01/2020 Công văn Công văn số 05/2020/CV-VASEP: các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí, thực hiện quy định hành chính cho DN thủy sản trong lĩnh vực quản của Bộ Tài nguyên & Môi trường
04/2020/CV-VASEP 07/01/2020 Công văn Công văn 04/2020/CV-VASEP: vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN trong lĩnh vực BHXH
03/2020/CV-VASEP 07/01/2020 Công văn Công văn 03/2020/CV-VASEP: các vướng mắc, bất cập liên quan đến cắt giảm chi phí cho DN thủy sản trong lĩnh vực thuộc quản của Bộ NN&PTNT
122/2019/CV-VASEP 17/12/2019 Công văn Công văn 122/2019/CV-VASEP: báo cáo kết quả triển khai NQ 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho DN
89/2019/CV-VASEP 19/09/2019 Công văn Công văn 89/2019/CV-VASEP: kiến nghị về ban hành danh mục sản phẩm chế biến liên quan đến thực hiện quy định ưu đãi thuế TNDN cho DN chế biến thủy sản
116/2019/CV-VASEP 12/11/2019 Công văn Công văn 116/2019/CV-VASEP: hỗ trợ tháo gỡ các bất cập trong đăng số REX cho hàng XK đi EU
114/2019/CV-VASEP 08/11/2019 Công văn Công văn 114/2019/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản
112/2019/CV-VASEP 05/11/2019 Công văn Công văn 112/2019/CV-VASEP: tháo gỡ vướng mắc về danh mục nghề không được SDLĐ chưa thành niên trong ngành TS
93/2019/CV-VASEP 24/09/2019 Công văn Công văn 93/2019/CV-VASEP: góp ý dự thảo công bố danh sách cảng biển NK NL TS khai thác
93/2019/VASEP-VPĐD 20/09/2019 Công văn Công văn 93/2019/VASEP-VPĐD: góp ý cho dự thảo CV thực hiện xác nhận, chứng nhận TS khai thác
88/2019/VASEP-VPĐD 14/08/2019 Công văn Công văn 88/2019/VASEP-VPĐD: bất cập trong việc cấp S/C đối với tàu thu mua, chuyển tải nguyên liệu khai thác
72/2019/CV-VASEP 01/08/2019 Công văn Công văn 72/2019/CV-VASEP: trả lời Cục ATLĐ về dự kiến giảm giờ làm việc trong dự thảo Bộ Luật sửa đổi
76/2019/CV-VASEP 09/08/2019 Công văn Công văn 76/2019/CV-VASEP: tháo gỡ khó khăn cho DN trong việc H/C thay thế của hàng XK sang Ba Lan chưa được CQTQ Ba Lan chấp nhận