SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 10/01/2022 Nghị định Nghị định 08/2022/-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường
352/TB-VPCP 30/12/2021 Thông báo Thông báo 352/TB-VPCP: kết luận tại cuộc họp về tình hình kinh tế - hội năm 2021
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Văn Thành về xử các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
111/2021/NĐ-CP 09/12/2021 15/02/2022 Nghị định Nghị định 111/2021/-CP: sửa đổi Nghị định 43/2017/-CP về nhãn hàng hóa, trong đó sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa
111/2021/NĐ-CP 09/12/2021 15/02/2022 Nghị định Nghị định 111/2021/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
8202/VPCP-KTTH 09/11/2021 Công văn Công văn 8202/VPCP-KTTH: hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ
127/NQ-CP 08/10/2021 Nghị quyết Nghị quyết 127/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - hội tháng 9 9 tháng đầu năm 2021
126/NQ-CP 08/10/2021 08/10/2021 Nghị quyết Nghị quyết 126/NQ-CP: sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
128/NQ-CP 11/10/2021 11/10/2021 Nghị quyết Nghị quyết 128/NQ-CP: ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
116/NQ-CP 24/09/2021 Nghị quyết Nghị quyết 116/NQ-CP: chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
107/NQ-CP 11/09/2021 Nghị quyết Nghị quyết 107/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021
83/2021/NĐ-CP 13/09/2021 13/09/2021 Nghị định Nghị định 83/2021/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam-Campuchia
105/NQ-CP 09/09/2021 09/09/2021 Nghị quyết Nghị quyết 105/NQ-CP: hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác , hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
97/NQ-CP 28/08/2021 28/08/2021 Nghị quyết Nghị quyết 97/NQ-CP: phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho khách hàng sử dụng điện
80/2021/NĐ-CP 26/08/2021 15/10/2021 Nghị định Nghị định 80/2021/-CP: quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa
5187/VPCP-CN 29/07/2021 Công văn Công văn 5187/VPCP-CN: tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá trong tình hình dịch Covid-19
1015/TTg-CN 25/07/2021 Công văn Công văn 1015/TTg-CN: vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng dịch Covid-19
198/TB-VPCP 21/07/2021 Thông báo Thông báo 198/TB-VPCP: kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Văn Thành tại cuộc họp lần thứ năm Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định
75/NQ-CP 14/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết 75/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
68/NQ-CP 01/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết 68/NQ-CP: một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19