Công văn 7751/NHNN-TD: hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

7751/NHNN-TD
23/10/2020
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 23/10/2020, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn Công văn 7751/NHNN-TD: hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đó, Ngân hàng nhà nước yêu cầu một số đơn vị thực hiện ngay các nội dung hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ:

- Các tổ chức tín dụng chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch khẩn trương chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn như:

+ Cơ cấu lại thời hạn trả nợ;

+ Xem xét miễn, giảm lãi vay hoặc tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau lũ…

- Ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố chủ động nắm tình hình mưa lũ trên địa bàn, chỉ đạo rà soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại; phối hợp với Sở, ban, ngành tham mưu cho UBND trong việc hỗ trợ người dân.

- Yêu cầu các tổ chức tín dụng, Ngân hàng nhà nước các tỉnh, thành phố khẩn trương vào cuộc, kịp thời báo cáo UBND cấp tỉnh và Ngân hàng nhà nước Việt Nam các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được xem xét và xử lý.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP