SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
3749/QĐ-TLĐ 15/12/2021 15/12/2021 Quyết định Quyết định 3749/-TLĐ: chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
2946/TLĐ-TC 26/10/2021 Công văn Công văn 2946/TLĐ-TC: Sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn
2775/TLĐ-QHLĐ 05/10/2021 Công văn Công văn 2775/TLĐ-QHLĐ: báo cáo trả lời kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp ngày 30/8/2021
3309/QĐ-TLĐ 01/10/2021 31/10/2021 Quyết định Quyết định 3309/-TLĐ: hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách
14/2021/TT-NHNN 07/09/2021 07/09/2021 Thông tư Thông 14/2021/TT-NHNN: sửa đổi Thông 01/2020/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh NHNN cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
3089/QĐ-TLĐ 24/08/2021 24/08/2021 Quyết định Quyết định 3089/-TLĐ: hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng
0208/TB-TCTT 02/08/2021 Thông báo Thông báo 0208/TB-TCTT: chính sách vận chuyển container hàng nhập từ Cảng Tân CảngCái Mép Thị Vải (TCTT) về khu vực Hồ Chí Minh
872/TB-CVĐTNĐ 29/06/2021 Thông báo Thông báo 872/TB-CVĐTNĐ: thay đổi thời gian thực hiện thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
2686/QĐ-BCĐQG 31/05/2021 Quyết định Quyết định 2686/-BCĐQG: ban hànhQuy định đánh giá mức độ nguy các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19
03/2021/TT-NHNN 02/04/2021 17/05/2021 Thông tư Thông 03/2021/TT-NHNN: sửa đổi Thông 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
7751/NHNN-TD 23/10/2020 Công văn Công văn 7751/NHNN-TD: hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên
145/SPS-BNNVN 12/10/2020 Công văn Công văn 145/SPS-BNNVN: thông báo khẩn của Vương quốc Ảrập Xêút về việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đánh bắt tự nhiên nguồn gốc từ Việt Nam
06102020/HHDN 06/10/2020 Công văn Công văn 06102020/HHDN: đóng góp ý kiến xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi từ các hiệp hội doanh nghiệp
1961/PTTH&TTĐT 02/10/2020 Công văn Công văn 1961/PTTH&TTĐT: soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên truyền hình
1730/QĐ-NHNN 30/09/2020 01/10/2020 Quyết định Quyết định 1730/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông 39/2016/TT-NHNN
15092020/CĐDN 15/09/2020 Công văn Công văn 15092020/CĐDN: đề nghị lấy ý kiến xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi từ cộng đồng doanh nghiệp
2194/QĐ-BCĐQG 27/05/2020 27/05/2020 Quyết định Quyết định 2194/-BCĐQG: ban hànhHướng dẫn phòng, chống đánh giá nguy lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc túc cho người lao động
3339/NHNN-TTGSNH 08/05/2020 Công văn Công văn 3339/NHNN-TTGSNH: giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông số 01/2020/TT-NHNN
920/QĐ-NHNN 12/05/2020 13/05/2020 Quyết định Quyết định 920/-NHNN: Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực theo quy định tại Thông 39/2016/TT-NHNN