Công văn 4482/BCT-TTTN: lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg

4482/BCT-TTTN
27/07/2021
Bộ Công Thương
Ngày 27/7/2021, Bộ Công Thương vừa có Công văn số 4482/BCT-TTTN về việc lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Theo đó, thay vì quy định danh mục hàng hóa thiết yếu thì Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép  lưu thông như trong điều kiện bình thường các hàng hóa cần vận chuyển với điều kiện bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, ngoại trừ những hàng hóa cấm kinh doanh hoặc hàng hóa hạn chế kinh doanh.

Lý giải cho đề xuất này, Bộ Công Thương nêu rõ, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số địa phương thực hiện Chỉ thị 16 còn lúng túng và thực hiện thiếu thống nhất việc cho phép lưu thông hàng hóa khi giãn cách xã hội.

Đồng thời, do cách hiểu cũng như tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cơ quan liên quan tại một số địa phương có khác nhau nên xảy ra tình trạng một số hàng hóa là nguyên liệu đầu vào của sản xuất hoặc phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đời sống của người dân nhưng không được lưu thông tại một địa phương hoặc từ nơi này sang nơi khác.

Do đó, nếu đề xuất này được thông qua thì các loại hàng hóa ngoại trừ danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm hoặc hạn chế kinh doanh thì đều sẽ được vận chuyển qua lại trên các địa bàn, địa phương hoặc từ địa phương này sang địa phương khác.

Ban hành kèm Công văn này, Bộ Công Thương cũng trích dẫn danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP