Công văn 1056/XNK-XXHH: triển khai thông tư số 11/2020/TT-BCT

1056/XNK-XXHH
22/10/2020
Bộ Công Thương
Ngày 22/10/2020, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, đã có công văn 1056/XNK-XXHH về việc triển khai thông tư số 11/2020/TT-BCT.

 Theo đó, để hỗ trợ thương nhân XK hàng hoá nhằm tận dụng ưu đãi trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác cấp giấy chứng nhận xuất xứ và hạn chế nguy cơ gian lận xuất xứ hàng XK, Cục XNK hướng dẫn triển khai Điều 39 thông tư số 11/2020/TT-BCT như sau:

Đối với lô hàng đã XK tối đa 24 tháng trước thời điểm EVFTA có hiệu lực, các cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 kiểm tra kỹ hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu EUR.1 và đề nghị thương nhân kê khai đầy đủ và có chứng từ chứng minh các thông tin sau:

- Tên phương tiện vận chuyển, số chuyến hoặc số hiệu chuyến bay và ngày khơi hành.

- Số hiệu container và niêm phong (nếu có)

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp sau C/O mẫu EUR.1 cho lô hàng đã xuất khẩu trên 24 tháng trước thời điểm EVFTA có hiệu lực. các cơ quan, tổ chức báo cáo về Cục XNK để xem xét.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP