Công văn 0959/XNK-NS: cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến IUU

0959/XNK-NS
26/08/2020
Bộ Công Thương
Ngày 26/8/2020, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, đã có công văn số Công văn 0959/XNK-NS về việc cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo đó, với vai trò là đầu mối của Bộ tại Tổ công tác liên ngành trực tiếp thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, Cục XNK đề nghị các Sở Công thương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg, các Công điện: số 732/CĐ-TTg, số 1275/CĐ-TTg, Quyết định số 78/QĐ-TTg, văn bản số 1063/TTg-NN và các văn bản khác của Ban chỉ đạo quốc gia về IUU.

Các Sở Công thương cần tích cực phối hợp với Sở NN&PTNT cũng như các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo UBND triển khai hiệu quả công tác chuyên môn trong phạm vi phụ trách liên quan đến Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong thực tế trên địa bàn.

Các Sở Công thương cần chủ động đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU để các doanh nghiệp, ngư dân và người dân trên địa bàn cập nhật, tiếp cận thông tin về chống khai thác IUU đầy đủ, kịp thời nhằm tránh các thông tin tiêu cực gây bất lợi đến nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” của Việt Nam.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP