Công văn 0727/XNK-NS: cập nhật quy định của Ả Rập Saudi liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa

0727/XNK-NS
10/07/2020
Bộ Công Thương
Ngày 10/7/2020, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, đã ban hành công văn 0727/XNK-TS về việc cập nhật quy định của Ả Rập Saudi liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa.

Theo đó, từ ngày 10/6/2020, Chính phủ Ả Rập Saudi chính thức áp dụng Quyết định số 559 về việc sửa đổi Biểu thuế hài hòa (Harmonized Tariff Schedule) và nâng thuế nhập khẩu chung đối với hàng hóa xuất xứ từ nước ngoài (trừ các nước tham gia ký Hiệp định Thương mại Tự do với Ả Rập Saudi). Quyết định 559 nêu trên áp dụng đối với khoảng 2.000 dòng sản phẩm thuộc 37 chương hàng hóa khác nhau.

Thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng đối với mặt hàng thực phẩm và đồ uống theo quyết định 559 dao động từ 7,5 – 25% (trước đây là từ 0% - 5%).

Doanh nghiệp có thể tra cứu danh sách cụ thể các dòng sản phẩm theo mã HS12 số chịu tác động của Quyết định 559 trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan Ả Rập Saudi bằng tiếng anh.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP