SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
28/2021/TT-BYT 20/12/2021 02/02/2022 Thông tư Thông 28/2021/TT-BYT: ban hành danh mục TP, PGTP dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng TP đã được xác định MSHH theo danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về ATTP đối với TPNK
16/2021/TT-BYT 08/11/2021 10/11/2021 Thông tư Thông 16/2021/TT-BYT: quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
18/2021/TT-BTNMT 29/10/2021 15/12/2021 Thông tư Thông 18/2021/TT-BTNMT: quy định mức tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài nguyên Môi trường
4800/QĐ-BYT 12/10/2021 12/10/2021 Quyết định Quyết định 4800/-BYT: ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
8228/BYT-M 30/09/2021 Công văn Công văn 8228/BYT-MT: hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với sở sản xuất, kinh doanh
08/CT-BGTVT 21/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 08/CT-BGTVT: tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
19/CĐ-BGTVT 25/09/2021 Công điện Công điện 19/-BGTVT: tổ chức kiểm tra, xử chấm dứt ngay tình trạng ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến giao thông đường bộ
5411/BCT-ĐTĐL 06/09/2021 Công văn Công văn 5411/BCT-ĐTĐL: hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
5067/BCT-XNK 20/08/2021 Công văn Công văn 5067/BCT-XNK: xuất khẩu hàng hoá qua các của khẩu biên giới phía Bắc
3330/TB-CHHVN 16/08/2021 Thông báo Thông báo 3330/TB-CHHVN: kết luận của Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Hoàng Hồng Giang Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải tại cuộc họp trực tuyến về việc tăng giá cước vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
1974/QĐ-BCT 18/08/2021 18/08/2021 Quyết định Quyết định 1974/-BCT: phê quyệt công bố danh sáchDoanh nghiệp xuất khẩu uy tínnăm 2020
2558/LĐTBXH-VP 05/08/2021 Công văn Công văn 2558/LĐTBXH-VP: phối hợp triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ
4812/BCT-XNK 10/08/2021 Công văn Công văn 4812/BCT-XNK: giảm phí lưu container, lưu kho, lưu bãi
4769/BCT-CN 07/08/2021 Công văn Công văn 4769/BCT-CN: đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
1168/CĐ-BYT 09/08/2021 Công điện Công điện 1168/-BYT: tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
3173/CHHVN-VTDVHH 06/08/2021 Công văn Công văn 3173/CHHVN-VTDVHH: hỗ trợ điều chỉnh thông tin cảng đích Cát Lái về các cảng Cái Mép
4482/BCT-TTTN 27/07/2021 Công văn Công văn 4482/BCT-TTTN: lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg
4481/BCT-TTTN 27/07/2021 Công văn Công văn 4481/BCT-TTTN: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
5886/BYT-MT 22/07/2021 Công văn Công văn 5886/BYT-MT: vận chuyển hàng hoá
4349/BCT-TTTN 21/07/2021 Công văn Công văn 4349/BCT-TTTN: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu