Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản

5665/TCHQ-GSQL
01/12/2021
Tổng cục Hải quan
Ngày 01/12/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 5665/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện thủ tục XNK đối với hàng hoá là thuỷ sản cần chú ý một số nội dung sau:

1. Đối với thuỷ sản NK:

- Thực hiện nghiêm mục 1 của Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã

- Các loài thuỷ sản thuộc Phụ lục I Công ước CITES NK vì mục đích thương mại phải đảm bảo đáp ứng quy định của Công ước CITES và phù hợp với yêu cầu của Chỉ thị 29/CT-TTg.

- Các loài thuỷ sản không thuộc Danh mục loài Thuỷ sản được phép kinh doanh tại Việt Nam ban hành kèm Nghị định 26/2019/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản phải có Giấy phép của Bộ NN&PTNT theo quy định tại khoản 4 Điều 98 Luật Thuỷ sản. Trường hợp thuỷ sản NK là động vật hoang dã thì thực hiện theo yêu cầu của Chỉ thị 29/CT-TTg.

2. Đối với thuỷ sản XK:

- Các loài thuỷ sản thuộc Phụ lục Công ước CITES xuất khẩu vì mục đích thương mại phải có giấy phép CITES theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CPNghị định số 84/2021/NĐ-CP.

- Kiểm soát chặt chẽ các loài thuỷ sản thuộc Danh mục loài thuỷ sản cấm XK, Danh mục loài được phép XK có điều kiện..

3. Kiểm dịch động vật thuỷ sản và kiểm tra ATTP

- Việc kiểm dịch đối với thuỷ sản và sản phẩm động vậy thuỷ sản được thực hiện theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT

- Việc kiểm tra ATTP đối với thuỷ sản dùng làm thực phẩm thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

4. Kiểm tra chặt chẽ đối với các trường hợp XK, NK các loài thuỷ sản thuộc Phụ lục của Công ước CITES.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP
1591/QLCL-CL1 30/11/2021 Công văn Công văn 1591/QLCL-CL1: đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc theo lệnh 248 và 249