Công văn 1591/QLCL-CL1: đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc theo lệnh 248 và 249

1591/QLCL-CL1
30/11/2021
Cơ quan Cục, Vụ khác
Ngày 30/11/2021, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản đã có Công văn 1591/QLCL-CL1 về việc đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc theo lệnh 248 và 249.

Theo đó, NAFIQAD thông báo và đề nghị các cơ sở sản xuất, XK thuỷ sản như sau:

  • Các cơ sở chưa có tên trong danh sách XK vào Trung Quốc, có nhu cầu đăng ký XK thuỷ sản sang Trung Quốc: nghiên cứu kỹ quy định, hướng dẫn có liên quan (chi tiết xem tại đây) và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo.
  • Các cơ sở đang có tên trong danh sách xuất khẩu vào Trung Quốc: nghiên cứu kỹ quy định, hướng dẫn có liên quan (chi tiết xem tại đây) và; chủ động trao đổi với nhà NK Trung Quốc để tuân thủ đúng các quy định này trong quá trình sản xuất, XK thuỷ sản vào Trung Quốc.

Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP