Công văn 1520/QLCL-CL1: Panama gia hạn thời gian xuất khẩu cho một số doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu của Việt Nam

1520/QLCL-CL1
17/12/2021
Cơ quan Cục, Vụ khác
Ngày 17/11/2021, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản, Bộ NN&PTNT, đã có Công văn 1520/QLCL-CL1 về việc Panama gia hạn thời gian xuất khẩu cho một số doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Trên cơ sở đề nghị của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cơ quan An toàn thực phẩm Panama (AUPSA) đã tiếp tục gia hạn thời gian được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào Panama cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam trong Danh sách xuất khẩu vào nước này đến hết ngày 30/6/2022, chi tiết xem tại website của AUPSA, địa chỉ:

http://200.46.196.152/Plantas/(X(1)S(r3fdrx0m2y2znay4mbmpjirv))/Forms/Plantas.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản được AUPSA gia hạn thời gian xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào Panama đến hết ngày 30/6/2022:

 - Được đăng ký thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Panama đến hết ngày 30/6/2022 theo thông báo của AUPSA.

- Nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm của Panama khi chế biến, xuất khẩu thủy sản vào thị trường này


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
75/QLCL-CL1 19/01/2022 Công văn Công văn 75/QLCL-CL1: tổ chức Hội nghị phổ biến một số quy định mới về CL, ATTP, ATDB thủy sản
9540/UBND-XD2 30/12/2021 Công văn Công văn 9540/UBND-XD2: tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua của khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9263/VPCP-KSTT 20/12/2021 Công văn Công văn 9263/VPCP-KSTT: thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động SXKD, lưu thông hàng hóa
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
5665/TCHQ-GSQL 01/12/2021 Công văn Công văn 5665/TCHQ-GSQL: xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu có tên “kiểm dịch” đối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về thẩm định, chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP